Környezetvédelemi tevékenységünk

Tevékenységünk során fokozott hangsúlyt helyezünk arra, hogy megfeleljünk a környezetvédelmi követelményeknek. Ezek egyrészt a jogszabályi előírások valamint a hatóságok határozatai, másrészt a társadalomnövekvő elvárásai illetve saját elkötelezettségünk a fenntarthatóság irányában.

Környezetközpontú irányítási rendszer

2005 óta ISO 14001 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszert működtetünk, melyet külső fél által tanúsíttatunk. A szabvány előírásainak megfelelően a folyamatos fejlesztésre törekszünk. Megfogalmaztuk környezeti politikánkat, felülvizsgálatát rendszeresen elvégezzük. Minden évben kitűzzük környezetvédelmi céljainkat, teljesülésüket ellenőrizzük. Feltérképeztük környezeti tényezőinket és elemeztük az általuk kiváltott hatásokat. Hulladékkezelési valamint környezetvédelmi szabályzatot készítettünk. Rendszeres telepbejárásokat végzünk. A feltárt hiányosságokra, fejlesztendő területekre helyesbítő, megelőző tevékenységeket indítunk. Munkatársaink környezetvédelmi ismereteit évente frissítjük. Partnereink (anyagbeszállítók, vállalkozók) kiválasztásánál nagy hangsúlyt helyezünk a minőség- és környezetirányítás terén elért eredményeikre.

Hulladékgazdálkodás

Egyedi hulladékgazdálkodási tervet készítettünk, a HIR rendszerbe bejelentkeztünk. A nem veszélyes hulladékokat a veszélyes hulladékoktól elkülönítetten kezeljük. Több telephelyen szelektív hulladékgyűjtést vezettünk be papír, műanyag illetve üveg vonatkozásában. Az építési és hibajavítási munkálatok során keletkező inert hulladék gyűjtésére tároló-hasznosító telepet alakítottunk ki, ahol a beton és aszfalt hulladék ledarálás után újrahasznosításra illetve a kiszáradt föld visszatöltésre kerül. A fém hulladékokat újrahasznosításra átadjuk. A papírhulladék csökkentését elektronikus iratkezelő rendszerünk támogatja. A veszélyes hulladékokat EWC kóddal ellátott gyűjtőedényekben elkülönítetten gyűjtjük a telephelyeken, keletkezésükről technológiánként naprakész nyilvántartást vezetünk. A veszélyes hulladékot az üzemvezetőségekről a központi veszélyes hulladékgyűjtőbe szállítjuk, ahol a raktár nyilvántartást vezet az átvett hulladékok mennyiségéről. Az elszállításról és további kezelésről engedéllyel rendelkező vállalkozás gondoskodik.

Szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás

A szennyvíztisztítás során arra törekszünk, hogy a befogadóba bocsátott tisztított szennyvíz a környezet minél kevésbé terhelje és megfeleljünk a jogszabályi előírásoknak. Ennek érdekében folyamatosan javítjuk a telepek tisztítási hatásfokát. A nagykanizsai szennyvíztisztító telepen monitoring rendszert építettünk ki. A szennyvíztisztítás során keletkező szennyvíziszapot mezőgazdasági területekre történő kihelyezésre átadjuk. Akkreditált laboratóriumunk rendszeresen vizsgálja a szennyvíz minőségét a technológia különböző pontjain a környezetterhelés csökkentése érdekében. A térségi szennyvízelvezető rendszereken fellépő szaghatás kiküszöbölésére vegyszeradagolást vezettünk be. Csatornahálózatunk állapotát kamerás csatornavizsgálattal rendszeresen ellenőrizzük, valamint füstöléses eljárással felderítjük az illegális csatornarákötéseket a rendszer biztonságos és hatékony üzemelése érdekében.

Vízbázisvédelem

Vízbázisaink biztonságba helyezésére törekszünk. Ivóvízbázisaink esetében a védőterületek lehatárolásra kerültek, valamint területhasználati korlátozások vannak érvényben. A sérülékeny vízbázisok diagnosztikájára és védelembe helyezésére pályázatokat adtunk be.

Levegőtisztaság védelem

A légszennyező pontforrások előírt méréseit elvégeztetjük, az éves levegőtisztaság védelmi bejelentéseket megtesszük. Új illetve felújított épületeinkbe a legkorszerűbb kazánokat szereztük be. Klímaberendezéseink ellenőrzéséről, karbantartásáról gondoskodunk, az előírt bejelentéseket megtesszük. Klórgáz felhasználása a Molnári telephelyünkön történik, mely tevékenységünkre katasztrófa-megelőzési és elhárítási terv készült. Gépjárműparkunkat korszerűsítettük, a környezetvédelmi előírások betartása érdekében a járműveket meghatározott időközönként átvizsgáltatjuk. GPS berendezésekkel láttuk el gépjárműveink nagy részét, mellyel a munkavégzés hatékonyságának növelése mellett a levegőszennyezés csökkentését is célul tűztük ki.

Társadalmi szerepvállalás

A környezetvédelem fontosságát a társadalom felé is hangsúlyozzuk. Rendszeresen fogadunk látogatócsoportokat akkreditált laboratóriumunkban, szennyvíztisztító telepeinken, illetve a nagykanizsai víztoronyban, hogy megismerhessék tevékenységünket. Szorosan együttműködünk a környezetvédelemben szerepet vállaló civil szervezetekkel. Szorgalmazzuk az óvodák, iskolák részvételét rajz és esszépályázatainkon a Víz Világnapja alkalmából. Környezetvédelmi eredményeink, fejlesztéseink az új ügyfélszolgálati irodánk mellett egy beépített monitorral ellátott információs falon váltak megismerhetővé fogyasztóink és partnereink számára.

 
Elérhetőségek
E-mail: dzviz@dzviz.hu
Telefon: (93) 509-540

Központi Ügyfélszolgálat: 8800 Nagykanizsa, Kisfaludy S. u. 15/a
GY.I.K.

Azaz a "gyakran ismételt kérdések".

tudjon meg többet ...