Környezeti politikánk

A Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt. működési területén ivóvíz- és csatornaszolgáltatási tevékenységet folytat. Társaságunk mindig nagy hangsúlyt fektetett a környezetvédelemre, és elkötelezte magát a környezetszennyezés megelőzése mellett. Tevékenységünk során a folyamatos fejlesztésre törekszünk, és figyelembe kell vennünk a "fenntartható fejlődés" elvét.

A környezettudatos vállalatirányítás érdekében a következőket tűztük ki célul:

 • a törvényi és hatósági előírások betartása és betartatása,
 • a felelősségérzet erősítése a környezetünkért a ZRt. minden szintjén,
 • intézkedések foganatosítása a környezetszennyezés megelőzésére, csökkentésére és megszüntetésére,
 • a vízbázis védelmére irányuló intézkedések,
 • a keletkező kommunális- és veszélyes hulladékok szelektív gyűjtése és tárolása, a hulladék mennyiségének a csökkentése,
 • az alaptevékenységünkből fakadó szennyvíztisztítási technológiák folyamatos fejlesztése, hogy a kibocsátott tisztított szennyvíz a természetet legkevésbé terhelje,
 • a keletkező szennyvíziszapok környezetbarát visszaforgatása a környezetbe,
 • üzemanyag és energia felhasználás csökkentése,
 • a környezetvédelmi ismeretek oktatása a munkatársak részére,
 • a környezetvédelmi szakmai ismeretek elsajátítása és alkalmazása,
 • a környezeti katasztrófák, haváriák megelőzése, illetve bekövetkezésük esetén körültekintő és szakszerű eljárás.

A minőségi, környezetvédelmi és élelmiszer-biztonsági célok elérése, a környezeti teljesítményünk folyamatos javítására az MSZ EN ISO 9001:2009 és az MSZ EN ISO 14001:2005 szabványok szerinti integrált minőség-, környezetközpontú és élelmiszerbiztonsági irányítási rendszert működtetünk.

A környezetpolitika megvalósítása a Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt. minden munkavállalójára kötelezően érvényes.


Minőségpolitika

A Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt. működési területén ivóvíz- és csatornaszolgáltatási tevékenységet folytat. Célunk, hogy tevékenységünk során kimagasló minőségű szolgáltatást nyújtsunk. Minőségpolitikánkban elköteleztük magunkat fogyasztóink igényeinek biztonságos és folyamatos kiszolgálására.

Az ivóvíz- és csatornaszolgáltatásunk fejlesztése és a minőségirányítási rendszer egyre tökéletesebb működése érdekében a következőket tűztük ki célul:

 • a mindenkori hatályos jogszabályi és hatósági előírások maradéktalan betartása,
 • a fogyasztóinkkal és partnereinkkel kötött szerződések határidőre történő és minőségi teljesítése,
 • az üzleti etika betartása, jó kapcsolat tartása az érdekelt felekkel, különös tekintettel a fogyasztóinkra,
 • a műszaki, tárgyi és személyi állomány minőségcentrikus, hatékony működése és szervezése,
 • támogatjuk a széleskörű szakmai ismeretek elsajátítását, minőségügyi és szakmai képzésekkel, oktatásokkal,
 • tudásunk, ismereteink és kiterjedt jó partneri kapcsolataink segítségével biztosítjuk a víz- és csatornaszolgáltatást, és egyéb tevékenységeink színvonalas végzését,
 • a minőségirányítási megközelítés alkalmazásával menedzseljük a szervezet fenntartható, tartós sikerét.

A minőségi, környezetvédelmi és élelmiszer-biztonsági célok elérése érdekében az MSZ EN ISO 9001:2009, az MSZ EN ISO 14001:2005 és az MSZ EN ISO 22000:2005 szabványok szerinti integrált minőség-, környezetközpontú és élelmiszer-biztonsági irányítási rendszert működtetünk.

A minőségpolitika megvalósítása a Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt. minden munkavállalójára kötelezően érvényes.


Élelmiszer-biztonsági politika

A Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt. működési területén ivóvíz- és csatornaszolgáltatási tevékenységet folytat. Az ivóvíz az élelmiszeripar egyik legfontosabb alapanyaga, így kötelességünknek érezzük az élelmiszer-biztonság irányítási rendszerbe történő beépítését.

Az MSZ EN ISO 22000 szabvány szerinti élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer működtetésével a fogyasztóink egészségének fokozott védelmét biztosítjuk. Az élelmiszer-biztonsági rendszer hatékony működése növeli az élelmiszer-biztonságot és vevőink elégedettségét.

Az élelmiszer-biztonság iránt elkötelezett vállalatirányítás érdekében a következőket tűztük ki célul:

 • egyenletesebb vízminőség és biztonság létrehozása,
 • a törvényi és hatósági előírások betartása és betartatása,
 • élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer alkalmazása, ellenőrzése és felülvizsgálata,
 • élelmiszer-biztonsági kockázatok csökkentése, megelőzésre törekvés,
 • beszállítókkal jó kapcsolat tartása, csak a kifogástalan minőségű anyagok beszállítása,
 • személyi és tárgyi eszköz higiénia megteremtése,
 • széleskörű szakmai ismeretek elsajátításának a támogatása élelmiszer-biztonsági és szakmai képzésekkel, oktatásokkal.

A minőségi, környezetvédelmi és élelmiszer-biztonsági célok elérése érdekében az MSZ EN ISO 9001:2009, az MSZ EN ISO 14001:2005 és az MSZ EN ISO 22000:2005 szabványok szerinti integrált minőség-, környezetközpontú és élelmiszer-biztonsági irányítási rendszert működtetünk.

Az élelmiszer-biztonsági politika megvalósítása a Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt. minden munkavállalójára kötelezően érvényes.

 
Elérhetőségek
E-mail: dzviz@dzviz.hu
Telefon: (93) 509-540

Központi Ügyfélszolgálat: 8800 Nagykanizsa, Kisfaludy S. u. 15/a
GY.I.K.

Azaz a "gyakran ismételt kérdések".

tudjon meg többet ...