GY.I.K. - Gyakran Ismételt Kérdések

Kérdés:
MIÉRT KÉSZÜL A FŐMÉRŐRE KÜLÖN SZÁMLA, AMIKOR MINDEN LAKÁSBAN VAN MELLÉKMÉRŐ?

Válasz:
A kérdésre a választ az alábbi jogi szabályozás adja meg. A Szolgáltató a Lakóközösséggel együttesen a fogyasztóhelyen beépített mellékvízmérők felszerelése ellenére és mellette a többször módosított 38/1995. (IV.5.) Kormány rendeletben foglaltaknak megfelelően a bekötési vízmérőn (fővízmérőn) keresztül áll jogviszonyban. E rendelet 17. § (3) pontja értelmében: ". . .az ingatlanon fogyasztott víz mennyisége szempontjából a bekötési vízmérő az irányadó. A bekötési vízmérő és az elkülönített vízhasználatokat mérő mellékvízmérők mérési különbözetéből megállapított fogyasztási különbözetet a bekötési vízmérő szerinti fogyasztó köteles megfizetni a szolgáltatónak." A mellékvízmérők átvétele alkalmával kötött Közszolgáltatási - Együttműködési Szerződés aláírásával a fogyasztók kötelezettséget vállalnak a mellékvízmérők és a fővízmérőn maradó felhasználás díjának kiegyenlítésére is. A mellékvízmérők a belső költségek felosztását segítik elő. A vízmérőn - az elszámolási időszakban - átfolyt víz mennyiségéről mindig készül számla (évente legalább 6 db). A vízmérő által mért felhasználásból levonásra kerül a mellékmérők által mért vízmennyiség összege.


Kérdés:
MI OKOZHAT KÜLÖNBSÉGET ABBAN AZ ESETBEN, HA MINDEN LAKÁS, KÖZÖS FOGYASZTÁSI HELY FELHASZNÁLÁSÁT KÜLÖN MELLÉKVÍZMÉRŐ MÉRI?

Válasz:

 • A bekötési vízmérő utáni hálózaton (lakóközösség tulajdonában lévő vezetékszakaszon) van méretlen fogyasztási hely (pl. kerti csap, közös helyiség, garázs stb.). Ilyen esetben ezeken a helyeken vételezett víz mennyisége jelentkezik a főmérőn, de egyetlen mellékmérő sem méri.
 • A főmérő utáni csővezetéken, de a mellékmérő előtti szakaszon szivárgás, csőtörés van. Ebben az esetben is a főmérőn átfolyik a víz, de egyetlen mellékmérő sem méri, így a főmérő számlájában ez a vízmennyiség jelentkezni fog. Figyelem! A csőtörések 90%-a nem jelenik meg a felszínen!
 • Különbséget eredményezhet a vízmérők nem azonos időpontban történő leolvasása.
 • A mellékmérők sikertelen leolvasása során becsült mérőállás vagy az ajtóra kiírt, bediktált érték nem felel meg a valóságnak (szándékos vagy véletlen hiba).
 • Valamelyik, esetleg több mellékmérő kevesebb vagy több fogyasztást mér, mint ami valójában átfolyt rajta (szorul, megáll, gyorsul). Ebben az esetben is arról van szó, hogy a főmérőn átfolyt víz mennyisége nem teljes mértékben vagy egyáltalán nem jelentkezik a mellékmérők összesítésében. Ezt a "rossz" mellékmérőt a főmérőre készült számlán keresztül fogják a lakók közösen megfizetni egy adott fogyasztó helyett.
 • Előfordulhat, hogy "esetleges műszaki beavatkozások" miatt valamelyik fogyasztónál a mellékmérő nem a valós fogyasztást mutatja. Ebben az esetben a főmérőn átfolyt víz mennyiségéből nem kerül levonásra ezen a mellékmérőn "méretlenül" átfolyt víz, így a főmérőre készült számlában fog megjelenni ez a fogyasztás. Ilyenkor ez a "fogyasztó" nem a szolgáltatót károsítja meg, hanem a lakóközösséget.
 • A mellékvízmérők által mért felhasználás közötti különbség adódhat a vízmérők (fő és mellék) mérési pontatlanságából (a főmérő hiteles +- 2% eltérésig, a mellékmérő hiteles +- 5% eltérésig), és a vízmérők különböző indulási érzékenységéből. Függetlenül attól, hogy a bekötési vízmérő és a lakásokba felszerelt mellékvízmérők mérési pontosság szempontjából nem azonos kategóriába vannak sorolva, az Országos Mérésügyi Hivatal hiteles mérésre szolgáló eszköznek fogadja el a vízmérőket, amennyiben a megengedett hibahatár (ą 2%, ą 5%) keretein belül mérnek. Ezen eltérési hibaforrás mindig jelentkezik, kiküszöbölni nem lehet, ezért a számlában mindig jelentkezni fog.
A felsorolt eltérési okok jelentkezhetnek külön-külön, de együttesen is!


Kérdés:
MIT KELL TUDNI A FOLYÓSZÁMLÁRÓL TÖRTÉNŐ BEFIZETÉSRŐL?

Válasz:
A díjbefizetés előnyös és készpénzkímélő módja a folyószámláról történő befizetés. Ha fogyasztónk számláját folyószámláról kívánja kiegyenlíteni, az alábbi tudniva-lókat kérjük figyelembe venni:

 • A folyószámláról történő befizetésre való megbízást minden esetben a fogyasz-tónak kell kezdeményezni annál a pénzintézetnél, ahol a folyószámláját vezeti. A megbízáshoz feltétlenül szükség van a fogyasztó fizetőazonosítójára.
 • A fizetőazonosítót a már meglévő fogyasztónk a korábbi számláján találja meg. Ha új fogyasztóként kívánja számláit folyószámláról intézni, abban az esetben a fizetőazonosítót ügyfélszolgálati irodánkon tudjuk megadni.
 • Addig, amíg a megbízást a pénzintézet nem jelzi társaságunk felé, addig a számla mellé továbbra is csekket mellékelünk. Az átfutási idő kb. egy hónap.


Kérdés:
MIKOR TERHELI A SZOLGÁLTATÓT A CSŐTÖRÉSBŐL SZÁRMAZÓ VIZVESZTESÉG KÖLTSÉGE?

Válasz:
Gyakori eset, hogy fogyasztóink azzal a panasszal fordulnak hozzánk, hogy csőtörés történt ingatlanukon. A problémát általában a vízmérő leolvasásakor, vagy csak a szokatlanul magas számla kézhezvételével észlelik, melynek kifizetése gondokat okozhat.
Valamennyi fogyasztónkkal megkötött Szolgáltatási Szerződés tartalmazza a 38/1995. (IV.5.) kormányrendelet az ivóvíz bekötővezetékekre vonatkozó részeit. Ennek ellenére előfordul, hogy fogyasztóink nem ismerik a szabályokat, és tévesen azt gondolják, hogy a szolgáltatót terheli a csőtöréskor elfolyt víz költsége. Abban az esetben, ha a bekötővezetéken a vízmérőig, illetve a vízmérőt követő 10 cm-en belül történik meghibásodás, a kárért a vízmű felel. Amennyiben a vízmérőt követő 10 cm-en túl keletkezik kár, az elfolyt víz költsége a fogyasztót terheli. Minden esetben a fogyasztót terhelik a szándékos rongálás vagy a fogyasztó hibájából eredő károkozás költségeinek megfizetése. Kérjük fogyasztóinkat, hogy a vízmérő rendellenes működéséről minden esetben tájékoztassák társaságunkat, ezzel megelőzhetik a későbbi károkat.


Kérdés:
A FOGYASZTÓK ADATVÁLTOZÁSAINAK BEJELENTÉSI MÓDJA?

Válasz:
Ingatlaneladás vagy bérlőváltozás esetén az alábbi a teendői vannak fogyasztóinknak: Az eladónak vagy régi bérlőnek, illetve az új tulajdonosnak vagy új bérlőnek személyesen, vagy írásban be kell jelenteni:

 • A Szolgáltatási Szerződésben álló adatokat
 • Az eladáskori vagy bérlő változáskori vízmérőállást, és az átvállalás időpontját
Az átjelentést a változást követő 30 napon belül meg kell tenni. Késedelmes bejelentés esetén a 30 napnál korábbi változást nem tudjuk figyelembe venni. Az adatok bejelentésének két módja van: Személyesen Ügyfélszolgálati irodánkon, illetve üzemmérnökségeinken tehetnek bejelentést fogyasztóink.
 • Bejelentőlap kitöltése (Bejelentőlap az űrlapok címszónál található)
 • Szükséges adattartalommal rendelkező levél küldése
A bejelentőlap csak eredeti aláírással érvényes! A bejövő adatok feldolgozása után a régi tulajdonos és az új tulajdonos között a bejelentett mérőállásig megtörténik az elszámolás. Ezt követően az új tulajdonosnak küldjük már az ő fogyasztásáról a számlát. Az adatok bejelentését követően történik a Szolgáltatási Szerződés megkötése az új tulajdonossal vagy bérlővel, mely csak akkor jöhet létre, ha az eladónak, illetve régi bérlőnek nincs díjtartozása. Szolgáltatási szerződés kétféleképpen köthető az új tulajdonossal, vagy bérlővel:
 • Az új tulajdonos személyesen keresi fel Ügyfélszolgálati irodánkat, vagy üzemmérnökségeink egyikét
 • Az Ügyfélszolgálati irodára, illetve Üzemmérnökségekre beküldött adatok alapján a vízmű kitölti a Szolgáltatási Szerződés nyomtatványát, és két példányban elküldi az új fogyasztónak. Az egyik aláírt példányt postafordultával szükséges visszaküldeni a Délzalai Vízmű Rt. címére.
A Szolgáltatási Szerződésnek 3 féle formanyomtatványa van:
 • Szolgáltatási Szerződés Magánszemély fogyasztók részére
 • Szolgáltatási Szerződés Társasházai fogyasztók részére
 • Szolgáltatási Szerződés Gazdálkodó szervezetek részére
A Szolgáltatási Szerződés második része kivonatosan tartalmazza a fogyasztó és a szolgáltató jogait, illetve kötelezettségeit, melynek kérjük szíves tudomásulvételét.
A fogyasztók adatváltozásainak bejelentésével kapcsolatos bővebb felvilágosítást Ügyfélszolgálati irodánkon, és üzemmérnökségeinken kaphatnak.


Kérdés:
HOGYAN TAKARÉKOSKODJUNK A VÍZZEL?

Válasz:
Ha átgondoljuk vízfogyasztásunkat, csökkenthetjük a számlánkat. Most ehhez adunk néhány tanácsot.

 • Fontos, hogy az összes csaptelep, szelep, tömítés hibátlan legyen! Ezt érdemes időnként ellenőrizni.
 • Praktikus legalább havonta egyszer meggyőződni a vízmérő állásáról. A szokásoshoz képest kimagasló vízfogyasztás csőtörést jelezhet. Könnyen ellenőrizhetjük a vízvezetékek épségét: elzárjuk az összes vízvételi helyen a csapokat, ha a vízmérő nem jelez fogyasztást, (a mutatók nem mozdulnak) nincs csőtörés.
 • Új háztartási gép vásárlásánál válasszunk víztakarékos típusokat!
 • Zuhanyozzunk, ezzel kevesebb vizet fogyasztunk!
 • Fogmosásnál, borotválkozásnál, mosogatásnál ne folyassuk folyamatosan a vizet!
 • Praktikus olyan vécétartályt választani, amelyik kis- és nagyöblítésre is alkalmas!


 
Elérhetőségek
E-mail: dzviz@dzviz.hu
Telefon: (93) 509-540

Központi Ügyfélszolgálat: 8800 Nagykanizsa, Kisfaludy S. u. 15/a
GY.I.K.

Azaz a "gyakran ismételt kérdések".

tudjon meg többet ...