Környezetvédelemi tevékenységünk

Környezetvédelemi tevékenységünk

Tevékenységünk során fokozott hangsúlyt helyezünk arra, hogy megfeleljünk a környezetvédelmi követelményeknek. Ezek egyrészt a jogszabályi előírások, valamint a hatóságok határozatai, másrészt a társadalom növekvő elvárásai, illetve a saját elkötelezettségünk, a fenntarthatóság irányában.Környezetközpontú irányítási rendszer

2005. óta ISO 14001 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszert működtetünk, melyet külső fél által tanúsíttatunk.

A szabvány előírásainak megfelelően, a folyamatos fejlesztésre törekszünk. Megfogalmaztuk környezeti politikánkat, a felülvizsgálatát rendszeresen elvégezzük. Minden évben kitűzzük környezetvédelmi céljainkat, teljesülésüket ellenőrizzük. Feltérképeztük környezeti tényezőinket és elemeztük az általuk kiváltott hatásokat. Hulladékkezelési valamint környezetvédelmi szabályzatot készítettünk. Rendszeres telepbejárásokat végzünk.

A feltárt hiányosságokra, fejlesztendő területekre helyesbítő, megelőző tevékenységeket indítunk. Munkatársaink környezetvédelmi ismereteit évente frissítjük. Partnereink (anyagbeszállítók, vállalkozók) kiválasztásánál nagy hangsúlyt helyezünk a minőség- és környezetirányítás terén elért eredményeikre.Hulladékgazdálkodás

Egyedi hulladékgazdálkodási tervet készítettünk, a HIR rendszerbe bejelentkeztünk. A nem veszélyes hulladékokat a veszélyes hulladékoktól elkülönítetten kezeljük. Több telephelyen szelektív hulladékgyűjtést vezettünk be, papír, műanyag, illetve üveg vonatkozásában. Az építési- és hibajavítási munkálatok során keletkező inert hulladék gyűjtésére tároló-hasznosító telepet alakítottunk ki, ahol a beton és aszfalt hulladék ledarálás után újrahasznosításra, illetve a kiszáradt föld visszatöltésre kerül. A fém hulladékokat újrahasznosításra átadjuk. A papírhulladék csökkentését elektronikus iratkezelő rendszerünk támogatja. A veszélyes hulladékokat EWC kóddal ellátott gyűjtőedényekben elkülönítetten gyűjtjük a telephelyeken, keletkezésükről technológiánként naprakész nyilvántartást vezetünk. A veszélyes hulladékot az üzemvezetőségekről a központi veszélyes hulladékgyűjtőbe szállítjuk, ahol a raktár nyilvántartást vezet az átvett hulladékok mennyiségéről. Az elszállításról és további kezelésről engedéllyel rendelkező vállalkozás gondoskodik.Szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás

A szennyvíztisztítás során arra törekszünk, hogy a befogadóba bocsátott tisztított szennyvíz a környezet minél kevésbé terhelje és megfeleljünk a jogszabályi előírásoknak. Ennek érdekében folyamatosan javítjuk a telepek tisztítási hatásfokát. A nagykanizsai szennyvíztisztító telepen monitoring rendszert építettünk ki. Akkreditált laboratóriumunk rendszeresen vizsgálja a szennyvíz minőségét a technológia különböző pontjain, a környezetterhelés csökkentése érdekében. A térségi szennyvízelvezető rendszereken fellépő szaghatás kiküszöbölésére vegyszeradagolást vezettünk be. Csatornahálózatunk állapotát kamerás csatornavizsgálattal rendszeresen ellenőrizzük, valamint füstöléses eljárással felderítjük az illegális csatornarákötéseket a rendszer biztonságos és hatékony üzemelése érdekében.Vízbázisvédelem

Vízbázisaink biztonságba helyezésére törekszünk. Ivóvízbázisaink esetében a védőterületek lehatárolásra kerültek, valamint területhasználati korlátozások vannak érvényben.Levegőtisztaság védelem

A légszennyező pontforrások előírt méréseit elvégeztetjük, az éves levegőtisztaság védelmi bejelentéseket megtesszük. Új, illetve felújított épületeinkbe a legkorszerűbb kazánokat szereztük be. Klímaberendezéseink ellenőrzéséről, karbantartásáról gondoskodunk, az előírt bejelentéseket megtesszük. Klórgáz felhasználása a Molnári telephelyünkön történik, mely tevékenységünkre katasztrófa-megelőzési és elhárítási terv készült. Gépjárműparkunkat korszerűsítettük, a környezetvédelmi előírások betartása érdekében a járműveket meghatározott időközönként átvizsgáltatjuk. GPS berendezésekkel láttuk el gépjárműveink nagy részét, mellyel a munkavégzés hatékonyságának növelése mellett a levegőszennyezés csökkentését is célul tűztük ki.Társadalmi szerepvállalás

A környezetvédelem fontosságát a társadalom felé is hangsúlyozzuk. Rendszeresen fogadunk látogatócsoportokat akkreditált laboratóriumunkban, szennyvíztisztító telepeinken, illetve a nagykanizsai víztoronyban, hogy megismerhessék a tevékenységünket. Szorosan együttműködünk a környezetvédelemben szerepet vállaló civil szervezetekkel. Szorgalmazzuk az óvodák, iskolák részvételét rajz- és esszépályázatainkon, a Víz Világnapja alkalmából. Környezetvédelmi eredményeink, fejlesztéseink az új ügyfélszolgálati irodánk mellett egy beépített monitorral ellátott információs falon váltak megismerhetővé fogyasztóink és partnereink számára.

 
Elérhetőségek
E-mail: dzviz@dzviz.hu
Telefon: (93) 509-540

Központi Ügyfélszolgálat: 8800 Nagykanizsa, Kisfaludy S. u. 15/a
GY.I.K.

Azaz a "gyakran ismételt kérdések".

tudjon meg többet ...