Környezeti politika

A Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt. működési területén víziközmű szolgáltatási (ivóvíz ellátási, szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási) tevékenységet folytat. Társaságunk alaptevékenységéből adódóan mindig nagy hangsúlyt helyezett a környezetvédelemre, és elkötelezett a környezetszennyezés megelőzése érdekében. Tevékenységünk során a folyamatos fejlődésre törekszünk, a „fenntartható fejlődés” elvének figyelembevételével.

A környezettudatos vállalatirányítás érdekében a következőket tűztük ki célul:

 • a mindenkori hatályos jogszabályi és hatósági előírások maradéktalan betartása,
 • környezetszennyező tevékenységek, környezeti katasztrófák és havária események megelőzése, hatásaik csökkentése és megszüntetése,
  • keletkező kommunális- és veszélyes hulladékok szelektív gyűjtése és tárolása, a hulladékok mennyiségének csökkentése,
  • energia és üzemanyag felhasználás csökkentése,
  • az alaptevékenységünkhöz kapcsolódóan üzemeltetett szennyvíztisztítási technológiák folyamatos fejlesztése annak érdekében, hogy a kibocsátott, tisztított szennyvíz környezetünket a legkevésbé terhelje,
  • a keletkező szennyvíziszapok környezetbarát módon történő visszajuttatása a természet körfolyamataiba,
 • a felszíni és felszín alatti vízbázisok védelme,
 • a környezetvédelmi ismeretek oktatásával, valamint a megszerzett ismeretek alkalmazásával a felelősségérzet erősítése a környezetünkért.

A minőség, környezeti és élelmiszer-biztonsági célok elérése érdekében az MSZ EN ISO 9001:2015, az MSZ EN ISO 14001:2015 és az MSZ EN ISO 22000:2018 szabványok szerinti integrált minőség-, környezetközpontú és élelmiszer-biztonsági irányítási rendszert működtetünk.

A környezeti politika megvalósítása a Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt. minden munkavállalójára kötelezően érvényes.


Minőségpolitika

A Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt. működési területén víziközmű szolgáltatási (ivóvíz ellátási, szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási) tevékenységet folytat. Célunk, hogy tevékenységünk során kimagasló minőségű szolgáltatást nyújtsunk. Minőségpolitikánkban elköteleztük magunkat felhasználóink igényeinek biztonságos és folyamatos kiszolgálására.

A víziközmű szolgáltatói tevékenységünk fejlesztése és a minőségirányítási rendszer egyre tökéletesebb működése érdekében a következőket tűztük ki célul:

 • a mindenkori hatályos jogszabályi és hatósági előírások maradéktalan betartása,
 • az üzleti etika betartása, jó kapcsolat tartása az érdekelt felekkel, különös tekintettel a felhasználóinkra, szerződéses kötelezettségeink határidőre történő és minőségi teljesítése,
 • a műszaki, tárgyi és személyi állomány minőségcentrikus, hatékony működtetése és szervezése,
 • tudásunk, ismereteink és kiterjedt jó partneri kapcsolataink segítségével biztosítjuk a víziközmű szolgáltatási és egyéb tevékenységeink szakmai színvonalát,
 • támogatjuk a széleskörű szakmai ismeretek elsajátítását, minőségügyi és szakmai képzésekkel, oktatásokkal.

A minőség, környezeti és élelmiszer-biztonsági célok elérése érdekében az MSZ EN ISO 9001:2015, az MSZ EN ISO 14001:2015 és az MSZ EN ISO 22000:2018 szabványok szerinti integrált minőség-, környezetközpontú és élelmiszer-biztonsági irányítási rendszert működtetünk.

A minőségpolitika megvalósítása a Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt. minden munkavállalójára kötelezően érvényes.


Élelmiszer-biztonsági politika

A Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt. működési területén víziközmű szolgáltatási (ivóvíz ellátási, szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási) tevékenységet folytat.

Az ivóvíz a legalapvetőbb élelmiszer, illetve az élelmiszeripar egyik legfontosabb alapanyaga, ezért kötelességünknek éreztük MSZ EN ISO 22000 szabvány szerinti élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer kialakítását és működtetését.

Az élelmiszer-biztonság megvalósítása érdekében a következőket tűztük ki célul:

 • a mindenkori hatályos jogszabályi és hatósági előírások maradéktalan betartása,
 • élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer működésének folyamatos ellenőrzése és felülvizsgálata,
 • biztonságos ivóvíz ellátás és egyenletes ivóvíz minőség biztosítása,
  • élelmiszer-biztonsági kockázatok azonosítása és csökkentése, a kockázati események kialakulásának megelőzése,
  • az ivóvíz ellátás során kizárólag alkalmazási engedéllyel rendelkező és kifogástalan minőségű anyagok alkalmazása, személyi és tárgyi eszköz higiénia fenntartása,
 • széleskörű szakmai ismeretek elsajátításának a támogatása élelmiszer-biztonsági és szakmai képzésekkel, oktatásokkal.

A minőségi, környezeti és élelmiszer-biztonsági célok elérése érdekében az MSZ EN ISO 9001:2015, az MSZ EN ISO 14001:2015 és az MSZ EN ISO 22000:2018 szabványok szerinti integrált minőség-, környezetközpontú és élelmiszer-biztonsági irányítási rendszert működtetünk.

Az élelmiszer-biztonsági politika megvalósítása a Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt. minden munkavállalójára kötelezően érvényes.


Energiagazdálkodási politika

A Délzalai Víz-és Csatornamű ZRt. energiagazdálkodási irányítási rendszert működtet az MSZ EN ISO 50001 szabvány és a jogszabályi előírások figyelembevételével a működési területen. A Társaság felső vezetőségének fontos célkitűzése, hogy csökkentse az energiafelhasználás mértékét és költségeit, továbbá a környezeti erőforrások jövő nemzedékek számára történő megóvását is elősegítse.

A felső vezetőség elkötelezett az energiagazdálkodási irányítási rendszer működtetése és az energiagazdálkodási politika minden munkavállalóval történő megismertetése területén.

A Délzalai Víz-és Csatornamű ZRt. elkötelezett a következőkért:

 • régi épületek energetikai felújítása (hőszigetelés, világítás, fűtés),
 • energiafelhasználás csökkentése (napelemes rendszerek telepítése),
 • folyamatok figyelemmel kísérése, mérése és elemzése,
 • helyesbítő és megelőző tevékenységek meghatározása,
 • az energia hatékony felhasználásának, lehetőségeinek figyelembevétele új termék beszerzése vagy szolgáltatás igénybevétele, ill. új technológia bevezetése, továbbá új létesítmények, berendezések működtetése során,
 • célok és energiagazdálkodási előirányzatok kitűzése,
 • energiagazdálkodási teljesítmény folyamatos javítása és az energiagazdálkodási irányítási rendszer folyamatos fejlesztése,
 • mindenkori jogszabályi és egyéb követelmények maradéktalan betartása,
 • hatékony energiafelhasználási ismeretek folyamatos oktatásának biztosítása a munkatársak részére.

 
Elérhetőségek
E-mail: dzviz@dzviz.hu
Telefon: (93) 509-540

Központi Ügyfélszolgálat: 8800 Nagykanizsa, Kisfaludy S. u. 15/a
GY.I.K.

Azaz a "gyakran ismételt kérdések".

tudjon meg többet ...