Cégkrónika

Nagykanizsa közterületein a XX. század elejéig csekély számú közkútból biztosította vízigényét a lakosság.

A város vízellátásának alapját az 1916-ban létesített honvédségi vízmű képezte, ahol a vízellátással egy időben, szenny- és csapadékvíz csatornát és szennyvíztisztító berendezést létesítettek. 1921-ben vette át a város a honvéd kincstártól a vízművet. 1966-ban elkészült a város vízellátási és csatornázási programja, amelyben az állt, hogy a város környékén fúrandó mélyfúrású kutakból pótolják a hiányt.

A végleges megoldás a murai vízmű megépítése lett, amely 1972-re készült el. Nagykanizsa és környékének (22 település) teljes vízellátása jelenleg is a murai vízbázisról történik.

A Délzalai Víz- és Csatornamű Rt. 2002. október 1-től önkormányzatok által alapított részvénytársaságként, 2006. április 28.-tól zártkörű részvénytársaságként (jelenleg 107 tulajdonos önkormányzattal) működik.

Bevezetésre került az integrált minőség irányítási rendszer (MIR, ISO 9001), a környezetirányítási rendszer (KIR, ISO 14001), az energiairányítási rendszer (MSZ EN ISO 50001:2012), valamint az ISO 22 000 szabvány szerinti HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer.

A Délzalai Vízmű ZRt. laboratóriuma akkreditált (NAH-1-1394/2016) laboratóriumként működik. Az elmúlt években jelentős gépészeti fejlesztések történtek, és elkészültek a több mint 50 éve épült központi irodaépületek belső felújítási munkái.

Az új ügyfélszolgálati és informatikai központ kialakítása a Kisfaludy utcai központi irodaházban 2011. évben befejeződtek.

2011-ben megkezdődött az Európai Unió által támogatott környezetvédelmi nagyberuházás, ami 2014-ben fejeződött be.

A projekt Nagykanizsa és térsége szennyvíz-elvezetési agglomeráció ellátatlan területeit fedte le. A meglévő szennyvíztisztító telep korszerű technológiai fejlesztése a térség legbiztonságosabb szennyvíztisztítását, a legnagyobb hatásfokú biológiai tisztítást valósította meg, harmóniában a természettel.

A beruházás összköltsége nettó 11,1 milliárd forint volt.

 
Elérhetőségek
E-mail: dzviz@dzviz.hu
Telefon: (93) 509-540

Központi Ügyfélszolgálat: 8800 Nagykanizsa, Kisfaludy S. u. 15/a
GY.I.K.

Azaz a "gyakran ismételt kérdések".

tudjon meg többet ...