A Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt. küldetése

A tulajdonosok által rábízott víziközművek színvonalas működtetése a fogyasztók teljes körű megelégedésére.

A Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt. jövőképe

Szakmailag megbízható, gazdaságilag stabil, magas ellátási biztonsággal kiváló minőségű ivóvizet szolgáltató, környezetvédelmet szem előtt tartó újabb 100 év a fogyasztók szolgálatában.


A Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt. stratégiája

Stratégiai irányvonalak:

 • Pénzügyi stabilitás erősítése
 • Műszaki háttér, fejlesztés, rekonstrukció, infrastruktúra felújítása
 • Működés hatékonyságának növelése
 • Fogyasztói - partnerkapcsolatok javítása, PR, marketing munka - megelégedettség növelése
 • Önálló gazdasági társaságként történő működés
 • Regionális szerepkör betöltése

1. Pénzügyi stabilitás erősítése

 • Gazdálkodás hatékonyságának növelése
 • Fizetőképesség megőrzése
 • Költségcsökkentés
 • Kintlévőség hatékony kezelése
 • Pályázati lehetőségek kihasználása

2. Műszaki háttér, fejlesztés, rekonstrukció, infrastruktúra felújítása

 • Az Európai Unió által támogatott szennyvízcsatorna (bővítés, rekonstrukció) és szennyvíztisztító telep - környezetvédelmi nagyberuházás - üzembe helyezését követő szakszerű üzemeltetése.
 • Folyamatos hálózati rekonstrukciók és karbantartások
 • Vízbázisok fokozott védelme, talajvédelem
 • Új költségcsökkentő technológiák bevezetése
 • Megújuló energiaforrások kihasználására alternatívák keresése
 • Üzemirányítási rendszerek fejlesztése

3. Működési hatékonyság növelése

 • Humán erőforrás hatékonyságának növelése
 • Szakértői szellemi háttér biztosítása
 • Folyamatok újraszabályozása
 • Integrált irányítási rendszer fejlesztése
 • Információáramlás javítása
 • Benchmarking tevékenység fejlesztése

4. Fogyasztói - partnerkapcsolatok javítása, PR, marketing munka, megelégedettség növelése

 • Fogyasztói kapcsolatok javítása, fogyasztói érdekek képviselete
 • Partnerkapcsolatok erősítése
 • PR a fogyasztók felé
 • Hiteles tájékoztatás, a fogyasztók információkkal való ellátása
 • Weblap és marketingfejlesztés
 • Társadalmi szerepvállalás

5. Önálló gazdasági társaságként történő működés

 • A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény szabályozza a víziközmű-szolgáltatói működési engedély kiadásának az előírásait, a közműves ivóvíz- és a közműves szennyvíz-szolgáltatási jogviszony általános szabályait, a felhasználói egyenérték számításainak tematikáját, a hatálybalépések időpontjait
 • A törvény előírásainak, a törvény feladatainak a részhatáridő pontjainak és a végleges feltételeknek való megfelelésére akciótervek kidolgozása
 • A ZRt.-nek az önálló gazdasági társaságként történő további működése

6. Növekedéssel regionális szerepkör betöltése

Területbővítés

 • Új települések bevonása a csatornaszolgáltatásba
 • Az ivóvíz-szolgáltatási terület növelése
 • A saját vízművet használók vízműves hálózatról való ellátása
 • Szennyvízszippantások kiváltása
Szolgáltatások bővítése

 • Kivitelezői kapacitás bővítése
 • Anyagértékesítés
 • Laboratóriumi vizsgálatok körének és számának növelése
 • Szaktanácsadás
Meglévő szolgáltatásoknak nagyobb marketing

 
Elérhetőségek
E-mail: dzviz@dzviz.hu
Telefon: (93) 509-540

Központi Ügyfélszolgálat: 8800 Nagykanizsa, Kisfaludy S. u. 15/a
GY.I.K.

Azaz a "gyakran ismételt kérdések".

tudjon meg többet ...